Čištění koberců, voskování podlah Uherské Hradiště

Čištění koberců, voskování podlah Uherské Hradiště – Naše úklidová firma dne 3. září 2013 zrealizovala zakázku, při které jsme strojově čistili koberce a čalouněné sedáky a také zajišťovali strojové čištění podlah včetně její fluatace. Na strojové vyčištění jsem spotřebovali 13 l čistící chemie.

Čištění koberců, voskování podlah Uherské Hradiště – Ke čištění koberců, voskování podlah Uherské Hradiště využíváme kotoučový stroj, který zaručí hloubkové a detailní vyčištění. Při strojovém čištění koberců Uherské Hradiště jsme postupovali tak, že jsme hluboko do struktury koberce nechali vsáknout velmi účinnou a kvalitní čistící chemii a následně jsme vykartáčovali povrch koberce pomocí kotoučového stroje. Když byl celý povrch koberce vykartáčován, veškeré nečistoty a vlhkost jsme z koberce důkladně odstranili za použití vysoce výkonného vysavače. Při strojovém čištění a voskování podlah Uherské Hradiště bylo nejdůležitější vybrat, co možno tu nejslabší chemii, aby nepoškodila povrch a zároveň, aby splnila požadovanou reakci. Po dokončení strojového čištění podlah vždy zákazníkům doporučíme, aby si nechali takto vyčištěnou podlahu zakonzervovat. V případě této zakázky jsme zákazníkovi provedli i fluataci voskování jeho podlahy. Touto fluatací neboli voskováním jsme podlahu zakonzervovali takovým způsobem, že již k hlubšímu znečištění nemůže dojít. Výhodou tohoto polymeru je, že na podlaze nejsou vidět tolik stopy, má mírný protiskluz a rozhodně se díky němu podlaha lépe udržuje.

Renovace strojovým čištění podlah Valašské Meziříčí

Renovace strojovým čištění podlah Valašské Meziříčí – Dne 22. června 2013 byla zrealizována zakázka, která se týkala odborného chemického a strojového čištění podlah Valašské Meziříčí. Práci vykonávali dva naši zaměstnanci a trvala celkem 2 hodiny (8:00 – 10:00).

Renovace strojovým čištění podlah Valašské Meziříčí – Při strojovém čištění a mytí podlahy ve Valašském Meziříčí jsem se snažili vyčistit podlahu, která byla znečištěna od vývojové chemie. Stáří tohoto znečištění se odhadovalo zhruba na 50 let. Od vývojové chemie bylo na podlaze opravdu silné znečištění (velké fleky). Vyčištění podlahy jsme zajistili strojovou metodou, čištění podlah za použití kotoučového stroje, na který je možné použít nástavec tzv. držák padů nebo ještě ostřejší kartáč tinex. Při strojovém čištění podlahy je důležité správně zvolit čistící chemii. Na všechna generální a hloubkové čištění používáme vždy zásaditou chemii. Pouze na úklid po stavebních činnostech a rekonstrukcích ve Valašském Meziříčí využíváme kyselou čistící chemii, která důkladně odstraní všechny vápenaté a cementové závoje, zbytky stavebních nečistot a povlaků z podlah. Zpravidla si poradí i s takovými léta zašlými fleky. Pro jiné strojové vyčištění podlahy se tato kyselá chemie nehodí, jelikož je velmi agresivní a citlivé podlahy může poškodit. Úspěšnost s vyčištěním takovéhoto znečištění podlahy na této zakázce ve Valašském Meziříčí bylo pouze na 50%. Zákazník byl zklamán, jelikož musel hledat další způsob řešení. Vyčistit tuto podlahu nešlo ani kotoučovým strojem s kartáčem tinex a silnou čistící chemii od Flore chemie. Evidentně žádná jiná čistící technika zde již nebude úspěšná. Z důvodů neúspěšnosti s vyčištěním byla zákazníkovi snížena cena za provedenou práci. Renovace strojovým čištění podlah Valašské Meziříčí – Renovace strojovým čištění podlah Valašské Meziříčí.

Strojní čištění průmyslové podlahy Teplice

Strojní čištění průmyslové podlahy Teplice – Při této zakázce jsme prováděli hloubkové strojní čištění průmyslové podlahy Teplice – generální strojní čištění dlaždic a odstranění sanitru, rzi a chemické vyčištění oleje pomocí kotoučového stroje. Zakázka byla realizována 30. července 2013 a práce, kterou vykonávali tři naši zaměstnanci, trvala 5 hodin (od 11:00 do 16:00).  Plocha, kterou jsme čistili byla o rozměru 300 m2. Ke strojovému čištění jsme použili 5l kvalitní čistící chemie. Zde bylo nutno použít agresivnější kyselé čistící chemie.

Pro detailní a hloubkové vyčištění podlahy Teplice jsme použili kotoučový stroj, velmi účinnou čistící chemii a vysoce výkonný průmyslový vysavač. Nejprve bylo důležité si zvolit pro konkrétní podlahu vhodný kartáč a následně je velmi důležitá i volba čistící chemie. Podlahu jsme kvalitně vydrhli a vykartáčovali roztokem vody s chemií. V následujícím kroku jsme roztok s navázanými nečistotami odsáli pomocí hubice s gumovými měkkými lištami Tato hubice je napojena na vysoce výkonný vysavač, který dokáže velmi kvalitně odsát veškerou nečistotu. Tímto postupem je strojové čištění podlahy u konce a podlaha je dokonale vydrhnuta a vyčištěna. Zákazník byl s konečným výsledkem naší práce spokojený – neměl k naší práci žádné výhrady či připomínky. Při generální strojovém čištění podlah Teplice je důležité používat velmi šetrnou chemii. Na všechna generální a hloubkové čištění Teplicích používáme zásaditou chemii. Pouze na úklid po stavebních činnostech a rekonstrukcích je využita kyselá chemie, která dokonale odstraní všechny vápenaté a cementové závoje, zbytky stavebních nečistot a povlaků z podlah. I zde bylo nutno na pevné sanitry a rzi užít tuto kyselou chemmi. Pro jiné strojové čištění podlah se tato kyselá chemie nehodí, jelikož je velmi agresivní a citlivé podlahy může poškodit.

Výškové mytí oken a voskování podlah Valašské Meziříčí

Výškové mytí oken a voskování podlah Valašské Meziříčí – Při zakázce, kdy jsme zajišťovali výškové mytí oken a voskování podlah Valašské Meziříčí, jsme umývali okna o ploše 228 m2 a při strojovém čištění podlah se jednalo o plochu 650 m2. Zakázka byla realizována 5. srpna, pěti pracovníky, od 8:00 do 21:00 (13 hodin).

Pro kvalitně provedené mytí oken Valašské Meziříčí jsme využili tzv. trik suchého leštění, který spočívá v tom, že okna v závěrečné fázi neleštíme žádnými přípravky, ale pouze suchou bavlněnou plenou – tímto jednoduchým postupem předejdeme tomu, že na skleněných plochách budou za nějaký čas vidět tahy a kruhy po leštění. Čištění a voskování podlah Valašské Meziříčí bylo provedeno strojovou metodou za použití kotoučového stroje. Podlahu jsme nejdříve kvalitně vydrhli pomocí velmi účinné čistící chemie. Jakmile byl povrch důkladně vykartáčován, následovalo odsátí veškeré nečistoty a vlhkosti vysoce výkonným vysavačem, na kterém je napojena hubice s gumovými lištami. Kotoučový stroj, který pro strojové čištění podlah využíváme, je jediným přístrojem, který dokáže detailně a generálně vyčistit jakýkoliv druh podlahy. Tento jednokotoučový stroj s přítlakem na kotouč 45 cm 50 kg a využíváme jej k čištění dlažby, linolea, marmolea, plovoucích podlah, betonových podlah, litých podlah nebo kameninových podlah. Po strojovém vyčištění podlah vždy zákazníkovi doporučíme, aby si podlahu nechal zakonzervovat nanesením průmyslového polymeru – navoskováním podlahy. V tomto případě si zákazník nechal námi podlahu navoskovat a zajistili jsme pro něj i fluataci jeho podlahy. Na podlahu dáváme zpravidla pololesklý nebo matný vosk. Výhodou tohoto polymeru je, že na podlahách nejsou vidět tolik stopy, má mírný protiskluz a především se díky němu podlaha lépe udržuje. Další velkou výhodou nanesení polymeru na podlahu je ta, že velmi výrazně prodlouží životnost Vašich podlah. Naši pracovníci na této zakázce odvedli práci se 100% úspěšností.

Výškové mytí oken a voskování podlah Valašské Meziříčí – Výškové mytí oken a voskování podlah Valašské Meziříčí.

Úklid po stavbě Ostrava

Úklid po stavbě Ostrava – Po stavební úklidové práce na velké obchodní jednotce obchodní  sítě v obchodním centru Ostravě – při této zakázce jsme našemu zákazníkovi zajišťovali úklid po stavbě Ostrava. Práci jsme uskutečnili od 27. do 30. srpna 2013. Celkový čas je stanoven na 49 hodin. Na této zakázce se střídali čtyři naši zaměstnanci. Spotřebováno bylo 3l čistící chemie a 0,5l technického lihu.

Úklid po stavbě Ostrava na tomto obchodě v OC Ostrava v tomto případě se týkal mytí a čištění výloh, mytí a čištění šatních stěn, čištění spodních lišt výkladů, zrcadel, mříží, oprašování světel, mytí stolů a kovových stojanů, detailní strojové čištění podlahy, vysávání čalouněných šatních stěn a přenášení nábytku. Při této zakázce jsme také zákazníkovi této obchodní jednotky v obchodním centru Ostrava zajistili čištění zázemí a hrubé očištění venkovní dlažby.
K mytí a čištění prosklených ploch výkladů Ostrava jsme využili tzv. trik suchého leštění, který spočívá v tom, že pro konečné vyleštění skleněné plochy nejsou použity žádné leštící přípravky a tím je zaručeno, že se na ploše neobjeví tahy a kruhy po leštění. Dokonale provedené strojové vyčištění podlahy na tomto obchodu v obchodním centru Ostrava jsme zajistili pomocí kotoučového stroje, který používáme i pro strojové čištění koberců a čalounění, velmi účinné a kvalitní čistící chemie a v závěru byl povrch podroben působení vysoce výkonného vysavače, který dokáže podlahu a koberce důkladně zbavit veškerých uvolněných nečistot a vlhkosti. Problémem akce bylo přenášení velkého množství nábytku, což zabralo poměrně dost času. Kromě tohoto bychom akci celkově hodnotili jako úspěšnou. Po stavební nečistoty se nám podařily odstranit.